יום שלישי

כישוף דם


הנושא של כישוף דם למעשה נחלק לשני סוגים שונים של כישוף. סוג אחד של כישוף דם הוא כישוף שעושה שימוש בדם, בין אם הדם של האדם שמבצע את הכישוף ובין אם הדם של אדם אחר. בתחום הזה של כישוף דם  יש עיסוק מיוחד בנושא של כישוף דם מחזור שבו נעסוק להלן. סוג אחר של כישוף דם הוא כישוף שנוגע לעניינים של דם כמו למשל כישוף נקמת דם. לבסוף, ישנם סוגי כישוף שעושים שימוש בין היתר בדם של בעלי חיים מסוגים שונים, אך אלו לא באמת נחשבים לכישוף דם אלא בדרך כלל לכשפים הכוללים הכנת שיקויים שאחד המרכיבים שלהם הוא דם.
להלן נסקור את שני הסוגים העיקריים של כישוף דם: כישוף דם מחזור וכישוף הנוגע לענייני דם כמו כישוף נקמת דם וניתן הסבר קצר לגבי כל אחד מהם.

כישוף דם מחזור
כישוף דם מחזור הוא כישוף שעושה שימוש בדם מחזור. כישוף דם מחזור הוא על פי רוב כישוף אהבה אם כי אין הכרח שהוא ישמש אך ורק למטרות כמו החזרתאהבה. ידוע כי דם מחזור ניחן בסגולות מיוחדות שאין בדם אחר ועל כן ישנם כשפים רבים שעושים שימוש בדם של המחזור על מנת להשיג תוצאות מגוונות. על פי רוב כישוף דם מחזור יתבצע על ידי שילוב דם המחזור במרכיבים שונים על מנת ליצור שיקוי או מרקחת, כמו למשל שיקוי אהבה. ישנם סוגים אחרים של כישוף דם מחזור בהם דם המחזור הוא המרכיב היחידי של הכישוף והשימוש בו הוא בעזרת לחש או במסגרת טקס.

כישוף נקמת דם
סוג אחר של כישוף דם הוא כאמור כישוף הנוגע לעניינים של דם, בעיקר בהקשר של המשפחה. סוג נפוץ של כישוף דם מהתחום הזה הוא כישוף נקמת דם שמבוצע בחברות שונות בכדי לנקום חילול של כבוד המשפחה או הרג של אחד מבני המשפחה. כישוף נקמת דם הוא לעיתים קרובות סוג אכזרי במיוחד של כישוף דם שכן הוא פוגע באדם כלשהו שהסב פגיעה למשפחה בצורה עוצמתית ומבלי שהוא ידע מאיפה זה בא לו. לעיתים קרובות כישוף דם מהסוג הזה קשור בסוגים שונים של כישוף שחור, אך לא בהכרח.