יום שבת

כישוף בבית קברות


בעולם הכישוף מדברים לא פעם על האפשרות של ביצוע כישוף בבית קברות. כישוף בבית קברות מתקשר באופן טבעי לנושא של כישוף שחור, אך אנשים המדברים על סוג זה של כישוף אינם בהכרח מקשרים אותו באופן בלעדי לנושא של כישוף שחור וטוענים כי מדובר בכוחות אחרים שמקורם במתים. הסיטואציה של בית קברות מזמינה קשר אל העולמות שמעבר ועל רקע העיקרון הזה ניתן להסביר את הדיבור הרב והעיסוק העתיק ביותר בנושא של כישוף בבית קברות.
הדעות חלוקות לגבי היעילות של כישוף בבית קברות, בוודאי כישוף בבית קברות שאינו קשור בכישוף שחור שכידוע אינו מומלץ. כאמור, יש היגיון מסוים באפשרות של כישוף בבית קברות בשל הקשר של המרחב הזה עם עולמות אחרים שדרכו ניתן לרתום כוחות על טבעיים. מאידך, דיווחים על הצלחה של כישוף בבית קברות חלוקים בדעתם וישנו דיון רב בעולם הכישוף שמפקפק באופן רציני ביעילות של כישוף בבית קברות.