יום שבת

רשימת סוגי כישופים


להלן רשימה של סוגי כישופים שונים:

כישוף שחור, כישוף לבן, כישוף אהבה, כישוף מקראי, כישוף דרוזי, כישוף בחלום, כישוף בתמונה, כישוף הספר, כישוף בבית קברות, כישוף לכסף, כישוף להצלחה, כישוף להרחקת אדם, כישוף להפרדה בין בני זוג, כישוף להחזרת אהבה, כישוף אש, כישוף מחזור, כישוף שיער, כישוף שתן, כישוף דם, כישוף במילים, כישוף וודו, כישוף יופי, ביטול כישוף, הסרת כישוף, כישוף להסרת אהבה, כישוף מוות, כישוף מרוקאי, כישוף מים, כישוף מצרי, כישוף נגד עין הרע, כישוף לשינוי צבע העיניים