יום חמישי

עין הרע ביהדות


ביהדות יש עיסוק רב בנושא של עין הרע, והגמרא אף אומרת כי 99 מתוך כל מאה אנשים מתים בטרם עת כתוצאה מעין הרע. עין הרע מוזכרת ביהדות כבר במסכת אבות ("עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולם") ויש כמובן עיסוק רב הנושא של עין הרע בקבלה.
חז"ל קבעו במפורש כי אסור לאדם לעשות דבר שימשוך אליו את עין הרע. הדרך למשוך עין הרע ביהדות היא דרך רהב ו"ניקור עיניים" שמושכים אל האדם עין רעה. לכן, בכדי להימנע מעין הרע, צריך האדם להצניע את הילכותיו ואת עושרו ולא לנפנף בו נגד אנשים אחרים. כמובן שבכדי למנוע עין הרע אסור לאדם בשום פנים ואופן להתרברב ולהתהדר בנוצות שלא לו וליצור רושם כי הוא עשיר או מוצלח יותר ממה שהוא באמת, שכן אז יכולה על פי היהדות ליפול עליו עין הרע כפולה ומכופלת. במילים אחרות, נושא עין הרע ביהדות המסורתית יכול להיות מסוכם במשפט אחד: "אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין", ומכאן גם הציווי על מתן בסתר בכדי לא למשוך עליכם עין הרע.

הסרת עין הרע ביהדות
כאמור, הדרך למנוע עין הרע ביהדות היא ראשית לא למשוך את קנאתם של אחרים, אך גם לא לקנא באחרים ולתת בהם תמיד עין טובה. על פי היהדות מי שנותן עין טובה באחרים יזכה לאותו הדבר בתמורה ולא תהיה עליו עין הרע. חז"ל נטו לטפל בנושא של הסרת עין הרע דרך קריאת פרקי תהילים מסוימים, אך הזהירו כי אסור לחשוש יותר מידי מפני עין הרע שכן הדבר יכול להוביל ליתר עיסוק בה ולהזנחת מצוות אחרות וחשובות יותר. במקרים חמורים ביותר של עין הרע ישנן טכניקות של הסרת עין הרע בקבלה באמצעות עופרת למשל, אך שיטות אלו שמורות רק למקובלים שמכירים היטב את הנושא של עין הרע וכאמור רק למקרים יוצאי דופן.
דרך אחרת להתגונן מפני עין הרע ביהדות היא לחזור שוב ושוב על המשפט מהגמרא "אני מזרעו של יוסף באתי, שלא שולטת בו עין הרע". 

מאמרים בנושא עין הרע: