יום שלישי

כישוף שחור בעזרת פנטגרם


פנטגרם הוא סמל רב עוצמה שמשמש במקרים רבים של כישוף שחור. על פי האמונה הנוצרים הצורה של פנטגרם מייצגת בקצה העליון את אלוהים המולך על הכל והקצוות האחרים את המקומות שבהם ישו נפצע וזו הסיבה ששדים מפחדים מהסמל הזה. אולם בתחום של כישוף שחור ישנה משמעות אחרת לסמל פנטגרם. חמשת הקצוות של הפנטגרם מייצגים בכישוף שחור את חמשת היסודות: מים, אוויר, אדמה, אש ורוח שנמצאת בקודקוד העליון. פנטגרם ישר, עם החוד כלפי מעלה, מייצג את כוחות הטוב והוא במקרים רבים משמש בתחום של כישוף לבן ובכדי להתגונן כנגד כישוף שחור. אולם פנטגרם הפוך, עם הקודקוד למטה, מייצג בנצרות את השטן ובתחום של כישוף שחור הוא מייצג את כוחות האופל ועל כן הוא יכול לשמש בכדי לבצע כישופים שחורים או לרתום כוחות אפלים לשימושו של האדם. כישוף פנטגרם מתבצע על פי רוב על ידי טקסטים בהם מניחים נרות בכל נקודה של הפנטגרם ההפוך או הישר בליווי לחשים שונים של כישוף שחור או כישוף לבן. ישנה אמונה כי ביצוע רציף וקבוע של טקסי כישוף בעזרת פנטגרם יכול להעניק לאדם כוחות מתמשכים או הגנה כלפי מישהו המבקש להרע לו, ולכן משמש הפנטגרם גם בטקסים של הסרת כישוף או ביטול כישוף, בעיקר בתחום של כישוף שחור אך לא בהכרח.