יום שישי

כישוף לבן


כישוף לבן הוא מושג המתייחס לכמה תפיסות שונות לגבי הנושא של כישוף. גישה אחת לגבי כישוף לבן גורסת כי כישוף לבן הוא כישוף המיועדת למטרות חיוביות כמו צדק, קירוב לבבות, המנעות מאסון, עזרה לזולת ולחברה ועוד. גישה זו אינה רואה בנושא של כישוף לבן כמובחן מבחינה פרקטית או תיאורטית מפרקטיקות של כישוף שחור. זאת לעומת גישה אחרת שמבחינה בין כישוף לבן וכישוף שחור מבחינת הכוחות שהם מזמנים, שהם חיוביים במקרה של כישוף לבן ושליליים במקרה של כישוף שחור שבאופן מסורתי מוגדר בתור כישוף שחור רק על סמך הניגוד וההשוואה שלו עם כישוף לבן.

על פי רוב כאשר מדברים על כישוף מדברים על כישוף לבן. הכשפים שעל פי מתקשרים אל דתות כמו למשל הנושא של כישוף ביהדות טוענים כי פרקטיקות אלו הן כישוף לבן. כישוף שחור על פי רוב מצטייר בעבור הדתות ככישוף הקשור בשטן או בכוחות המנוגדים לאלוהים ועל כן הם כמובן שליליים.

בין התפיסות הללו לגבי כישוף לבן ניתן למצוא מכנה משותף הרואה בתחום של כישוף לבן ככישוף שגם מיועד למטרות חיוביות וגם משתמש בכוחות חיוביים לשם השגת מטרות אלו. כך למשל במקרה של כישוף בקבלה בו ישנו דגש על הכוח המיסטי-אלוהי של אותיות וכוחן להצטרף לכדי מילים שיש להן כוח של ממש במציאות, זהו כישוף לבן משום שמקור הכוח של האותיות הוא האלוהות ועל כן כל מה שניתן לעשות בעזרת כישוף לבן הוא בסופו של דבר מרצונו של האל ואינו יכול להיות שלילי. מאותה סיבה בדיוק נתפס כישוף שחור, הנובע מכוחות של גורמים אפלים, הוא בהכרח שלילי משום שמקור כוחו שלילי וגם אם הוא מיועד למטרות טובות הוא אף על פי כן אינו רצוי ונתפס כדבר שאין לעשותו. מנגד כמובן עומדת התפיסה הגורסת כי אין כל הבדל בין כישוף לבן וכישוף שחור מבחינת הפרקטיקה שלהם, אופן הפעולה של הכשפים והמקור של הכוח המאפשרת את הכישוף. ההבדל לפי גישה זו בין כישוף לבן וכישוף שחור הוא אך ורק במטרות, או לחילופין התוצאות, של ביצוע כישוף.