יום חמישי

תנאי שימוש


המידע המובא באתר "כישוף" נאסף ממקורות שונים בארץ ובעולם לשם השכלתו של הגולש העברי.
אין במידע שבאתר "כישוף" משום המלצה או הדרכה לביצוע כשפים וכל שימוש שנעשה במידע שבאתר הוא באחריותו המלאה של המשתמש בלבד ולא יהיו לא כל תביעות או תלונות כלפי מפעילי האתר.
חשוב לזכור כי ביצוע כשפים מצריך מיומנות גבוהה והבנה רבה בתחום שכן לעולם אין לדעת מה יקרה בעולם המאגיה. חשוב במיוחד לנקוט את כל אמצעי הבטיחות הדרושים כאשר מבצעים כשפים הקשורים באש ובהבערת חומרים שונים. תמיד מומלץ להיוועץ באדם המומחה בתחום לפני שמנסים לבצע כל פעולה בכוחות עצמכם.