יום שלישי

כישוף עין הרע


כישוף עין הרע הוא סוג מסוים של כישוף שבו אנחנו מתעלים את הרגשות השליליים שלנו כלפי אדם מסוים לכדי כוחות מרוכזים שביכולתם לתרגם את הרגש שלנו לכדי אירועים ותהליכים בעולם הקונקרטי בכך לפגוע באדם שעליו אנחנו רוצים להטיל כישוף עין הרע. כישוף עין הרע יכול להתבצע בדרכים שונות בהתאם למטרות שלשמן אנחנו רוצים להטיל כישוף עין הרע. ישנם כישופי עין הרע שמתאימים במיוחד בכדי לגרום למחלות אצל האדם שעליו מוטל כישוף עין הרע, מאידך ישנם כשפי עין הרע אחרים המתאימים בכדי לגרום לרדיפה של מזיקים מסוגים שונים אצל אנשים שעליהם מוטל כישוף עין הרע.

צריך מאוד להיזהר כאשר מנסים לבצע כישוף עין הרע. טכניקות שונות של הסרת עין הרע יכולות לגרום לכך שאותו כישוף עין הרע שהטלנו על מישהו אחר יהדף ויחזור אלינו בכדי לפגוע בנו. עין הרע באופן כללי, וכישוף עין הרע במיוחד, הם נושאים בעייתיים ועל פי רוב שליליים וכדאי לחשוב פעמיים לפני שמבקשים לבצע כישוף עין הרע כנגד מישהו כי ההשכלות לעיתים יכולות לצאת מכלל שליטה גם בעבורנו וגם בעבור האדם שעליו מטילים כישוף עין הרע.