יום שישי

כישוף שחור


כישוף שחור הוא האמונה שביצוע פרקטיקות מסוימות של כישוף יכולות להתבצע בהצלחה על ידי העזרות בכוחות שליליים משוערים. כישוף שחור מתבצע כאשר נעשה כישוף עם מטרות שליליות כמו הריגה, גניבה, פגיעה או הרס בעבור מישהו אחר בעבור רווח אישי ומבלי להביא בחשבון את התוצאות השליליות של ביצוע כישוף שחור בעבור אחרים זולת האדם עצמו.

המונח "כישוף שחור" נמצא על פי רוב בשימושם של אלו המתנגדים לו (אנשי ה-"כישוף לבן"). אולם לאלו שעוסקים בכישוף שחור ישנן מספר סיבות בכדי להצדיק את את השימוש באפשרויות של כישוף שחור למטרות חיוביות. מעורבותם של כוחות אפלים בפרקטיקות של כישוף שחור אינה בהכרח מחייבת כי כל התוצאות של כישוך שחור יהיו שליליות. התומכים של כישוף שחור מציינים כי הכוחות שכישוף שחור רותם יכולים לשמש למטרות חיוביות כמו הריגת מחלות או מזיקים. כלומר הטענה של התומכים בכישוף שחור היא כי הכוחות השליליים של כישוף שחור יכולים לשמש למטרות חיוביות.

מנגד טוענים המתנגדים לכישוף שחור כי גם אם התוצאות של כישוף שחור בסופו של דבר הן חיוביות, עצם הקריאה והשימוש בכוחות אפלים יכול להביא לתופעות לוואי מסוכנות וכי יש פגם עקרוני מהותי בשימוש בכוחות של כישוף שחור ולכן גם אם המטרות הן טובות אסור להתפתות לכוחות המשחיתים של כישוף שחור.

גישה אחרת לנושא של כישוף שחור באה מכיוון האסכולת של כישוף כאוס המגדירה כשפים שונים במונחים של צבעים ומקשרת בין צבע לבין המטרה של הכישוף. כך למשל כישוף שחור הוא כישוף המיועדת למטרות שליליות בעוד שלמשל כישוף אדום שנוגע על פי רוב לנושאי קרב ומאבק כמו קללות בדרגה נמוכה. כישוף לבן הוא כמובן כישוף שמיועדת למטרות חיוביות. על פי גישה זו אין הבדלים בכוחות של כשפים שונים והם נבדלים זה מזה רק בתכלית שלהן. על פי גישה זו כישוף שחור הוא כישוף שמטרתו היא הרג, הרס, הפרדה וכיוצא בזה.

בתרבות הפופולארית כישוף שחור יקשר במקרים רבים אל רשע, אך בתוך עולם הכישוף עצמו הדעות כפי שניתן לראות לעיל חלוקות לגבי הנושא של כישוף שחור והתמונה היא מורכבת יותר ממה שמצטייר בסרטים או ספרים.


הסבר על כישופים שחורים
איך עושים כישוף שחור